Υπολογισμός μορίων

Υπολογισμός Μορίων

Μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια ανα πεδίο και να δείτε σε ποιές σχολές μπορείτε να εισαχθείτε με τις βάσεις της προηγούμενης χρονιάς.