Κανόνες λειτουργίας

Κανόνες Φροντιστηρίου

Το φροντιστήριο είναι ένας χώρος όπου
ζουν και συνεργάζονται για αρκετές ώρες κάθε ημέρα πολλοί και διαφορετικοί
άνθρωποι. Προκειμένου ο καθένας από αυτούς να μπορέσει να λειτουργήσει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο είναι αναγκαίος ο σεβασμός από όλους ορισμένων κοινών
κανόνων.

1. Συγκρότηση τμημάτων
Τα τμήματα του φροντιστηρίου συγκροτούνται με κριτήριο το γνωστικό επίπεδο,
έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να βρίσκονται σε ομοιογενή τμήματα και να λαμβάνουν
την κατάλληλη υποστήριξη. Tα τμήματα απαρτίζονται
από ένα έως και τέσσερα άτομα. Τον πρώτο μήνα λειτουργίας τα τμήματά μας
αξιολογούνται από τους καθηγητές ως προς την ομοιογένειά τους και ενδεχομένως
να υπάρξουν ανακατανομές των μαθητών σε αυτά, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο
ομοιογενή.
Υπάρχει δυνατότητα ιδιαιτέρων μαθημάτων και τμημάτων αυστηρά δύο ατόμων.

2. Παρακολούθηση των μαθημάτων – έλεγχος απουσιών
Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση των μαθημάτων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση
όλων των μαθητών. Αν σοβαροί λόγοι δεν επιτρέπουν την προσέλευση ενός μαθητή,
οι γονείς του θα πρέπει εγκαίρως να ενημερώσουν τη γραμματεία. Το φροντιστήριο
αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει τους γονείς του μαθητή σε περίπτωση
απουσίας του. Σε περίπτωση κατά την οποία μαθητής καθυστερεί συστηματικά να
προσέλθει στο μάθημα, ο υπεύθυνος καθηγητής έχει το δικαίωμα να του απαγορεύσει
την είσοδο στην τάξη.

3. Συμμετοχή στους κύκλους διαγωνισμάτων – έλεγχος απουσιών
Η συμμετοχή όλων των μαθητών στους κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται εκτός του
εβδομαδιαίου προγράμματος (Σάββατο ή Κυριακή) είναι υποχρεωτική και σε
περίπτωση που μαθητής απουσιάσει σε κάποιο προγραμματισμένο διαγώνισμα, χάνει
την εξέταση η οποία δεν αναπληρώνεται σε άλλη μέρα. Αν σοβαροί λόγοι δεν
επιτρέπουν την προσέλευση ενός μαθητή, οι γονείς του θα πρέπει εγκαίρως να
ενημερώσουν τη γραμματεία. Το φροντιστήριο αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει
τους γονείς του μαθητή σε περίπτωση απουσίας του. Σε περίπτωση που μαθητής
αντιγράφει αποβάλλεται από την τάξη και το γραπτό του μηδενίζεται. Το ίδιο
ισχύει και σε περίπτωση που η συμπεριφορά του μαθητή ενοχλεί τους συμμαθητές
του.

4. Συμπεριφορά των μαθητών στους χώρους του φροντιστηρίου
Κατά την παραμονή τους στο φροντιστήριο, οι μαθητές θα πρέπει

 • να σέβονται τους χώρους και τον
  εξοπλισμό και να μην προκαλούν φθορές,
 • να βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας
  στην ώρα τους χωρίς καθυστέρηση,
 • να απενεργοποιούν οπωσδήποτε τα κινητά
  τους τηλέφωνα.
  Αν κάποιος μαθητής παραβιάζει κατά
  σύστημα τους παραπάνω κανόνες, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να
  του ζητήσει να αποχωρήσει από την αίθουσα.

5. Αργίες
Το φροντιστήριο δεν λειτουργεί κατά τις ημέρες που προβλέπονται από τη σχετική
νομοθεσία.

6. Παράπονα-αιτήματα των μαθητών
Αν οι μαθητές έχουν κάποιο παράπονο ή αίτημα μπορούν να απευθύνονται στη
γραμματεία και να ζητούν συνάντηση με τον υπεύθυνο σπουδών.

7. Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών
τους με τους ακόλουθους τρόπους:Σε προσωπικές συναντήσεις με τον

 • υπεύθυνο σπουδών μετά από ραντεβού.
 • Κατά τη διάρκεια των τακτικών
  ενημερώσεων που οργανώνει το φροντιστήριο.

8. Συμμετοχή στις δράσεις του φροντιστηρίου

Ο κάθε μαθητής πρέπει
να δηλώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα τη συμμετοχή του στις δράσεις του
φροντιστηρίου (ομιλίες ειδικών επιστημόνων, συζητήσεις επαγγελματικού
προσανατολισμού κτλ) διαφορετικά χάνει το δικαίωμα συμμετοχής.

9. Πληρωμή διδάκτρων
Κατά τη χειμερινή περίοδο (Σεπτέμβριος-Μάιος), τα μηνιαία δίδακτρα καταβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο κάθε μήνα.

Τα δίδακτρα των ιδιαιτέρων μαθημάτων
καταβάλονται κάθε 15 ημέρες.
Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, απαιτείται η καταβολή διδάκτρων μέχρι και
την ημέρα της αποχώρησης του μαθητή από το φροντιστήριο.
Σε περίπτωση μη καταβολής
των διδάκτρων για δύο συνεχόμενους μήνες η συνεργασία με το φροντιστήριο
διακόπτεται αμέσως.

Αν κάποιος σοβαρός
λόγος εμποδίζει την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεμόνας θα πρέπει να
ενημερώσει τη γραμματεία, ώστε να οριστεί νέα ημερομηνία καταβολής.

10. Απομάκρυνση μαθητή
από το φροντιστήριο

Η διεύθυνση σπουδών διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει από το φροντιστήριο
όποιον μαθητή συστηματικά είτε αδιαφορεί για τη μαθησιακή διαδικασία είτε
αγνοεί οποιονδήποτε από τους παραπάνω κανόνες.