Γιατί Πράξη

Γιατί Φροντιστήριο Πράξη

Τα οφέλη που μπορεί να δρέψει ένας μαθητής από το φροντιστήριό μας είναι πολλαπλά σε σχέση με το ιδιαίτερο μάθημα. 
Ας δούμε επιγραμματικά τι επιλέγει η οικογένεια που προτιμάει το φροντιστήριο πράξη:

 • Επιλέγει ολιγομελή τμήματα σε τιμή που μπορεί να είναι ακόμη και πέντε φορές μικρότερη από τα “ιδιαίτερα” γκρούπ.
 • Την τακτική επικοινωνία με τους διδάσκοντες, ακόμη και ώρες εκτός μαθήματος.
 • Την τακτική ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πορεία της μαθητείας των παιδιών τους.
 • Τη δυνατότητα της μελέτης στον χώρο του φροντιστηρίου, μετά το μάθημα χωρίς αποσπάσεις και με την επίβλεψη των καθηγητών.
 • Προγραμματισμένα διαγωνίσματα και προσομοιώσεις πανελλαδικού επιπέδου.
 • Την εγκυρότερη ενημέρωση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Τη συνεχή πληροφόρηση σε θέματα που άπτονται της σχολικής πορείας των μαθητών (από την κατανομή των σχολών στα επιστημονικά πεδία και τις αντίστοιχες κατευθύνσεις, μέχρι τη βαθμολόγηση και τη σύνταξη του μηχανογραφικού δελτίου)
 • Τη συμμετοχή σε ομάδες διαχείρισης άγχους και ψυχολογικής υποστήριξης.
 • Την αρωγή ακόμη και μετά το πέρας του λυκείου, σε όλη την ακαδημαϊκή πορεία.
 • Να στηρίξει μία επιχείρηση, η οποία μελλοντικά θα μπορούσε να δώσει δουλειά στους ίδιους τους μαθητές της.
 • Την εμπειρία και το κύρος μιας ομάδας καθηγητών που αξιολογούνται σε καθημερινή βάση από τους μαθητές τους, τους γονείς τους, τους υπεύθυνους σπουδών του φροντιστηρίου, ενώ η δουλειά τους τελεσφορεί αποδεδειγμένα.
 • Τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και την οριζόντια εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Την αριστεία και τη σίγουρη επιτυχία σε σχολή ανάμεσα στις πρώτες επιλογές.
 • Επιλέγει τη νομιμότητα.
 • Επιλέγει την επιτυχία! 

        Υπεύθυνοι Σπουδών 
Ξενοφών Γερμανός
Κωνσταντίνος Ράπτης
Γιάννης Τσουκαλοχωρίτης