Βάσεις

Βάσεις σχολων

Παραθέτουμε τις βάσεις των σχολών των  τελευταίων ετών. Οι βάσεις των τμημάτων αλλάζουν κάθε χρόνο ανάλογα με τη δυσκολία των θεμάτων, την επιλογή των τμημάτων από τους υποψήφιους στο μηχανογραφικό καθώς και από το πλήθος των φοιτητών που δέχεται το κάθε τμήμα.